Khay nhựa

Màng nhựa

Hạt nhựa

thông tin liên hệ
Trần Văn Khải

0912859662 - 01696969827

Tô Thị Tuyến
- 0168.931.9757

Nguyễn Thị Miền
- 0945031971

Màng nhựa PS

Màng nhựa HIPS chống tĩnh điện
Màng nhựa HIPS chống tĩnh điện