Khay nhựa

Màng nhựa

Hạt nhựa

thông tin liên hệ
Phùng Đức Thông

0912.750.509 - 0974.989.639

Nguyễn Thị Miền
- 0945031971

Tô Thị Tuyến
- 038.931.9757

Màng nhựa PET

Màng nhựa PET
Màng nhựa PET
Máy cán màng
Máy cán màng
Màng PET đen chống tĩnh điện
Màng PET đen chống tĩnh điện