Khay nhựa

Màng nhựa

Hạt nhựa

thông tin liên hệ
Phùng Đức Thông

0912.750.509 - 0974.989.639

Nguyễn Thị Miền
- 0945031971

Tô Thị Tuyến
- 038.931.9757

Khay linh kiện điện tử

Khay nhựa ABS
Khay nhựa ABS
Khay nhựa ABS điện tử
Khay nhựa ABS điện tử
Khay nhựa ABS đựng mắt camera
Khay nhựa ABS đựng mắt camera
Khay điện tử
Khay điện tử
Khay nhựa PS điện tử
Khay nhựa PS điện tử
Khay nhựa PET điện tử
Khay nhựa PET điện tử
Khay nhựa ABS camera
Khay nhựa ABS camera
Khay nhựa HIPS điện tử
Khay nhựa HIPS điện tử
Khay nhựa PET
Khay nhựa PET